Hội thảo khởi động chương trình nâng cao sức khỏe người di cư Việt Nam

Ngày 07/07/2020 taị Hà Nội, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tổ chức Hội thảo khởi động chương trình nâng cao sức khỏe người di cư Việt Nam.

             Ngày 07/07/2020 taị Hà Nội, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tổ chức Hội thảo khởi động chương trình nâng cao sức khỏe người di cư Việt Nam. Hội thảo có sự tham gia của Lãnh đạo Tổng cục DS- KHHGĐ; Trưởng đại diện Tổ chức Di cư Quốc tế tại Việt Nam; Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam; Các nhà nghiên cứu và các đại biểu là đại diện đến từ các cơ quan, các bộ ngành, chi cục Dân số, đại diện người di cư và người sử dụng lao động di cư tại Hà Nội.

Năm 2019 báo cáo di cư toàn cầu của Tổ chức Di cư Quốc tế cho thấy, thế giới có 272 triệu người di cư quốc tế trong số 7,7 tỷ người điều đó cho thấy cứ 30 người thì có 1 người di cư. Thế giới có 130 triệu phụ nữ di cư, chiếm 48% tổng số người di cư quốc tế, 74% người di cư quốc tế ở trong nhóm tuổi 20-64 tuổi. Các dòng di cư chủ đạo là từ Bắc xuống Nam, từ Nam đến Nam và từ các nước đang phát triển đến các nước phát triển.

      Toàn cảnh Hội thảo khởi động chương trình nâng cao sức khỏe người di cư Việt Nam

Tại Việt Nam, với quy mô dân số 96,2 triệu người, xếp thứ 15 thế giới, thứ 8 châu Á và thứ 3 cộng đồng ASEAN. Số người Việt Nam di cư quốc tế chiếm gần 9% dân số. Theo Tổng Điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019 của Tổng cục Thống kê, di cư nội địa trong 5 năm qua  là hơn 7% dân số. Dòng di cư nội địa chủ đạo của Việt Nam là từ thành thị đến thành thị và từ nông thôn ra thành thị.  Việt Nam đang ở thời kỳ cơ cấu dân số vàng với 65,4 triệu người trong độ tuổi lao động (15-64 tuổi), chiếm 68,0% tổng dân số. Với số lượng dân số trong độ tuổi lao động lớn, mang đến nhiều lợi thế cho quá trình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước nhưng cũng chắc chắn tác động rất lớn đến các dòng di cư tại Việt Nam.

Di cư là một sự tất yếu và là động lực của phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Tuy nhiên, di cư cũng tạo ra những khó khăn, thách thức cho cả nơi đi và nơi đến. Nơi đi là sự khuyết thế hệ và sụt giảm lực lượng lao động; nơi đến là các sức ép đối với cơ sở hạ tầng, dịch vụ an sinh xã hội, y tế, nước sạch, giáo dục, giao thông và thậm chí cả những vấn đề về an toàn, an ninh trật tự xã hội. Bản thân người di cư cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhiều rào cản trong việc tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ trên, trong đó có việc chăm sóc sức khỏe.

Chúng ta đã và đang chứng kiến một thực tiễn hiện nay là đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng đến mọi quốc gia trên thế giới và đang diễn biến phức tạp. Việc di chuyển, tiếp xúc của người di cư quốc tế đã làm gia tăng tình trạng lây lan của dịch bệnh giữa các quốc gia và trên toàn cầu. Người di cư là nhóm dân số dễ bị tổn thương cũng phải đối mặt với những vấn đề như mất việc làm, giảm lương đặc biệt là những nguy cơ về sức khỏe và những việc này cũng tác động tới sự phát triển kinh tế-xã hội của mỗi quốc gia.

                                             

Phó Tổng cục trưởng Phạm Vũ Hoàng phát biểu tại hội thảo

Phát biểu tại hội thảo ông Phạm Vũ Hoàng- Phó tổng cục trưởng Tổng cục DS- KHHGĐ nhấn mạnh Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới và Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 đã yêu cầu quan tâm, đầu tư đối với nhóm dân số dễ bị tổn thương trong đó có người di cư. Di cư không phải là bài toán của riêng một ngành nào cần giải mà là sự phối kết hợp chung tay của tất cả các cấp, ngành, trung ương và địa phương. Làm thế nào để tăng cường khả năng phối hợp liên ngành và thúc đẩy nâng cao sức khỏe người di cư? Phải chăng là cần có cơ chế phối hợp liên ngành? Có nhóm công tác sức khỏe người di cư? Hay phải thiết kế, xây dựng chương trình nâng cao sức khỏe người di cư, tăng cường khả năng tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe người di cư trong đó có dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình? Có rất nhiều câu hỏi đặt ra.

Hội thảo đã tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp và trao đổi từ các đại biểu tham dự để từ đó đưa ra những khuyến nghị hàm ý chính sách về sức khỏe người di cư Việt nam.

MINH CHÂU