Hội thảo tham vấn đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030

Ngày 31 tháng 12 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 137/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới, trong đó giao Bộ Y tế (Tổng cục DS-KHHGĐ) chủ trì, phối hợp với các Bộ, ban ngành và địa phương xây dựng Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Hội thảo tham vấn đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030

 

Ngày 31 tháng 12 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 137/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới, trong đó giao Bộ Y tế (Tổng cục DS-KHHGĐ) chủ trì, phối hợp với các Bộ, ban ngành và địa phương xây dựng Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Để dự thảo Đề án được hoàn thiện có chất lượng, phù hợp với thực tiễn cũng như đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người cao tuổi trong chăm sóc sức khỏe, Tổng cục Dân số phối hợp với Quỹ dân số Liên hợp quốc (UNFPA) và tổ chức hỗ trợ người cao tuổi HelpAge tổ chức Hội thảo tham vấn Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Việt Nam đến năm 2030 tại hai miền Nam, Bắc. Tại phía Nam, hội thảo được tổ chức vào ngày 05/6/2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự Hội thảo có đại biểu đại diện Sở Y tế, Chi cục Dân số, Hội người cao tuổi các tỉnh Bến Tre, Bình Dương, Ninh Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh.Tại phía Bắc, hội thảo được tổ chức vào ngày 09/6/2020 tại Hà Nội. Tham dự Hội thảo về phía Trung ương có đại diện các Bộ, ban ngành Trung ương, trường Đại học Kinh tế quốc dân, đại diện đại biểu các Tổ chức quốc tế UNFPA, HelpAge và WHO; về phía địa phương có đại diện Sở Y tế, Chi cục Dân số, Hội người cao tuổi các tỉnh Cao Bằng, Hòa Bình, Hải Phòng, Thái Bình và Hà Nội.

Hội thảo chia nhóm thảo luận về các vấn đề của Đề án

Nước ta là một trong số những quốc gia có tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới. Trong khi các nước phát triển mất nhiều thập kỷ, có nước hàng thế kỷ mới chuyển đổi từ giai đoạn già hóa dân số sang giai đoạn dân số già như: Pháp: 115 năm; Australia: 73 năm; Trung Quốc: 26 năm…nhưng ở Việt Nam chỉ khoảng 20 năm[1]. Tuổi thọ tăng là một trong những thành tựu, tuy nhiên, già hóa dân số diễn ra với tốc độ nhanh đặt ra những thách thức rất lớn về sự cần thiết phải thay đổi hệ thống an sinh xã hội, lao động việc làm, giao thông, vui chơi giải trí… đặc biệt là hệ thống chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở nước ta.

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, nhiều chương trình, hoạt động đã được triển khai để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Do đó, công tác chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi thời gian qua đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ. Năm 2019, tuổi thọ bình quân đạt 73,5 năm, đã có 95% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế; cả nước có 106 bệnh viện cấp trung ương và cấp tỉnh có khoa Lão khoa; gần 1000 khoa khám bệnh có buồng khám riêng hoặc bố trí bàn khám riêng dành cho người cao tuổi; 10.183 giường điều trị nội trú ưu tiên cho người cao tuổi[2].

Duy trì hoạt động mạng lưới tình nguyên viên hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng. Tuy nhiên các biện pháp can thiệp để nâng cao hiệu quả chăm sóc nói chung và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi nói riêng chưa đủ mạnh, thiếu đồng bộ nên kết quả còn hạn chế.

Để nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đòi hỏi phải tập trung nỗ lực nhiều hơn nữa của toàn bộ hệ thống chính trị theo một định hướng, mục tiêu thống nhất với các giải pháp đồng bộ. Việc xây dựng và ban hành Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 là một đòi hỏi cấp thiết, nhằm đảm bảo cho mọi người cao tuổi được thụ hưởng dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng ngày càng cao. Đồng thời góp phần thực hiện Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.

Tại Hội thảo các đại biểu thảo luận sôi nổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong việc triển khai công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại địa phương, đồng thời đưa ra những ý kiến đóng góp xoáy sâu vào các nội dung mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể và các giải pháp thực hiện mục tiêu của Đề án.

Tham dự Hội thảo hai miền còn có đại biểu Hội người cao tuổi một số tỉnh/thành phố đại diện cho tiếng nói của Người cao tuổi trong việc tham gia xây dựng Đề án, chính sách cho chính Người cao tuổi.

                                                                                         NHƯ QUỲNH

 

 

 

 

 

[1] Ngân hàng Thế giới, Sống lâu và thịnh vượng hơn, 2016

[2] Văn phòng Chính phủ, Thông báo số 445/TB-VPCP ngày 26/12/2019 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về công tác năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Ủy ban Quốc gia.