Hội thảo về dân số và phát triển hưởng ứng ngày dân số Việt Nam 26-12

Ngày 24/12/2020 tại Hà Nội, Tổng cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình (DS- KHHGĐ), Bộ Y tế tổ chức Hội thảo về Dân số và phát triển hưởng ứng ngày dân số Việt Nam 26-12

Hội thảo nhằm tăng cường sự tham gia, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp, các ngành, mọi tầng lớp nhân dân và sự hợp tác, giúp đỡ của các tổ chức quốc tế đối với công tác dân số của Việt Nam. Đồng thời, cung cấp chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước cho các cơ quan truyền thông đại chúng.

Đến tham dự hội thảo có Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Trưởng ban Tuyên giáo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bà Nguyễn Thị Việt Hoa, Chánh Văn phòng Ủy ban Dân số Gia đình, Trẻ em, Bộ Quốc Phòng; Bà Đỗ Thị Hồng Vân, Ủy viên Ban chấp hành, Phó trưởng ban nữ công, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; cùng đại diện các bộ, ban ngành, đoàn thể Trung Ương; Các Vụ/đơn vị thuộc Bộ Y tế/Tổng cục DS- KHHGĐ; đại diện Sở Y tế và Chi cục DS-KHHGĐ của một số tỉnh/thành phố; các tổ chức trong và ngoài nước, phóng viên các cơ quan báo chí Trung Ương và Hà Nội.

              

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn (bên phải) trao tặng lẵng hoa nhân Ngày Dân số và Phát triển

Đến tham dự và phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đã nói: Ngày 26/11/2010 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2161/QĐ-TTg về việc lấy tháng 12 hàng năm là Tháng hành động Quốc gia về Dân số. Kể từ đó, hàng năm ngành Dân số đều tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12. Năm nay, Tháng hành động Quốc gia về Dân số được triển khai với chủ đề “Nâng cao chất lượng dân số để góp phần phát triển đất nước nhanh và bền vững”. Với ý nghĩa của Tháng hành động Quốc gia về Dân số, nhằm tiếp tục phát huy tinh thần nhiệt huyết và thành tích đã đạt được, thay mặt Bộ Y tế, tôi đề nghị các đơn vị trong toàn ngành, bám sát chủ đề của Tháng hành động, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền; chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai đồng bộ các nội dung, giải pháp về công tác dân số và phát triển. Nhân Tháng hành động Quốc gia về Dân số và kỷ niệm 59 năm Ngày Dân số Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Ngành Y tế- Dân số, xin được gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc tới toàn thể cán bộ, nhân viên ngành Dân số, nhất là lực lượng chuyên trách và cộng tác viên dân số ở cơ sở và mong rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự hỗ trợ của các cấp, các ngành…đội ngũ cán bộ dân số sẽ yên tâm gắn bó, vượt khó, sáng tạo để giành nhiều thành tích mới trong thời gian tới.

                          

Đại biểu tham dự Hội thảo Dân số và Phát triển

Trong những năm qua công tác dân số đang gặp nhiều khó khăn, thách thức lớn. Từ việc chỉ tập trung giải quyết vấn đề kế hoạch hóa gia đình để ổn định quy mô dân số, nay công tác dân số phải đẩy mạnh việc giải quyết toàn diện các vấn đề cả về quy mô, cơ cấu, phân bố, nhất là nâng cao chất lượng dân số và phải đặt trong mối quan hệ tác động qua lại với phát triển kinh tế - xã hội và bảo về tổ quốc. Các thách thức mới đang đặt ra với ngành dân số là rất lớn:

- Mức sinh chênh lệch đáng kể giữa các vùng, miền, tỉnh, thành phố; thậm chí có những nơi mức sinh đã xuống thấp như một số tỉnh, thành phố vùng Đông Nam bộ, Đồng bằng sông Cửu Long. Trong khi đó, các tỉnh miền núi phía Bắc, Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên mức sinh còn rất cao.

- Mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn diễn ra ở mức nghiêm trọng và ngày càng lan rộng.

- Lợi thế của dân số vàng chưa thực sự được khai thác và phát huy hiệu quả do chưa có giải pháp đồng bộ.

- Tốc độ già hóa dân số nhanh nhưng chưa có hệ thống giải pháp thích ứng chủ động với già hóa dân số.

- Chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Công tác truyền thông, giáo dục, vận động về dân số ở một số khu vực, nhóm đối tượng hiệu quả chưa cao, vai trò nhà trường vẫn còn hạn chế.

- Một số cơ chế, chính sách về dân số chậm đổi mới. Chưa nhiều chính sách tác động đến các lĩnh vực khác như kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số, tận dụng lợi thế cơ cấu dân số vàng và thích ứng với già hóa dân số.

- Tổ chức bộ máy thiếu ổn định, chế độ đãi ngộ còn thấp.

- Các nội dung về dân số trong chính sách phát triển kinh tế - xã hội còn chưa được chú trọng đúng mức. Các yếu tố dân số chưa được lồng ghép một cách hệ thống trong hoạch định, thực thi các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội.

- Nguồn lực đầu tư cho công tác dân số còn thấp, chưa tương xứng với yêu cầu.

Từ những thách thức trên Tổng cục DS- KHHGĐ, Bộ Y tế trân trọng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tăng cường sự quan tâm, chỉ đạo nhất là về công tác cán bộ, duy trì ổn định tổ chức bộ máy; ưu tiên đầu tư, hỗ trợ nguồn lực kịp thời để công tác dân số triển khai đạt mục tiêu các nội dung mới; trân trọng đề nghị các ban, ngành, đoàn thể tăng cường phối hợp, chia sẻ và đồng hành cùng ngành Dân số trong triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mơi, sự phối hợp và giúp đỡ của các cấp các ngành, sự hưởng ứng của toàn xã hội, công tác dân số trong thời gian tới sẽ gặt hái được nhiều thành tích lớn hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào việc nâng cao chất lượng giống nòi và sự phát triển thịnh vượng của đất nước.

MINH CHÂU

Bình luận