Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập Dự án Luật Dân số

Ngày 10/11/2021, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức phiên họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập Dự án Luật Dân số, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập là đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và chuyên gia trong lĩnh vực y tế, dân số.

Ngày 10/11/2021, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức phiên họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập Dự án Luật Dân số, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập là đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và chuyên gia trong lĩnh vực y tế, dân số.

 

Ảnh: Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên chủ trì phiên họp

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho biết, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế về dân số, Bộ Y tế đã trình Chính phủ để Chính phủ trình Quốc hội về Dự án Luật Dân số. Tuy nhiên, tại thời điểm trình Dự án Luật Dân số, Nghị quyết số 21-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới được ban hành nên việc thể chế hoá Nghị quyết trong Dự án Luật Dân số còn có phần hạn chế, chưa thể hiện được hết tinh thần của Nghị quyết. Trên cơ sở ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Y tế nghiên cứu, tiếp thu ý kiến để chỉnh lý, hoàn thiện Dự án Luật Dân số, báo cáo Chính phủ xem xét, đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định bổ sung vào Chương trình khi đủ điều kiện. Bộ Y tế đã hoàn thiện, bổ sung nội dung trong dự thảo Luật Dân số. Tại cuộc họp, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đề nghị các thành viên của Ban soạn thảo, Tổ biên tập là đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương góp ý cho nội dung của dự thảo Luật Dân số về bố cục, căn cứ, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và các chính sách trong dự thảo Luật. Ý kiến của các cơ quan, tổ chức và các chuyên gia trong thành phần Ban soạn thảo, Tổ biên tập sẽ góp phần đảm bảo hiệu quả của công tác xây dựng Dự án Luật Dân số, đặc biệt trong việc thể hiện và đáp ứng toàn diện các yêu cầu thực tiễn của công tác dân số trong tình hình mới. Đồng thời bảo đảm tính ổn định, thống nhất, đồng bộ, minh bạch, khả thi, dễ tiếp cận, hiệu lực và hiệu quả của hệ thống pháp luật phục vụ cho việc quản lý dân số nhằm góp phần vào sự nghiệp phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Ảnh: Toàn cảnh phiên họp

Báo cáo tại phiên họp, ông Phạm Minh Sơn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế-Thanh tra, thay mặt Tổ biên tập Dự án Luật Dân số báo cáo một số nội dung chính sách lớn cũng như các điều khoản sửa đổi theo hướng cụ thể hóa trong quá trình xây dựng Dự thảo Luật Dân số. Theo đó, nguyên tắc xây dựng Luật tập trung vào các nhóm chính sách đã được thông qua, bao gồm: Duy trì mức sinh thay thế và quy định số con; Phá thai an toàn; Khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; Tầm soát bệnh, tật bẩm sinh để nâng cao chất lượng dân số; Tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn; Lồng ghép biến dân số trong kế hoạch phát triển.

Tại phiên họp, các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập và chuyên gia đã thảo luận, trao đổi ý kiến xoay quanh các vấn đề cơ bản của Dự án Luật, sáu nội dung chính sách lớn trong quá trình xây dựng Dự thảo Luật.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, thiết thực của các thành viên Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập. Các ý kiến đã cơ bản đồng thuận với nội dung được thể hiện trong Dự thảo, đồng thời, gợi mở thêm nhiều nội dung để hoàn thiện Luật Dân số phù hợp với tình hình mới.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đề nghị Tổng cục DS-KHHGĐ là đơn vị thường trực tiếp thu tối đa các ý kiến của các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập và các đại biểu tham dự để hoàn thiện, chỉnh sửa dự thảo Luật Dân số cho phù hợp với tình hình phát triển dân số hiện nay của Việt Nam, khu vực cũng như của thế giới.

VIỆT HÙNG