Tập huấn hướng dẫn chăm sóc tích hợp cho người cao tuổi tại tuyến y tế cơ sở

Ngày 22-23/9/2020 tại Thành phố Hải Phòng, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Dân số - KHHGĐ) phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã tổ chức lớp tập huấn “Hướng dẫn chăm sóc tích hợp cho người cao tuổi tại tuyến y tế cơ sở”.

Đến dự và khai mạc lớp tập huấn có bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - KHHGĐ; ông TS. Takaya SHIMIZU - Bí thư thứ nhất, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam; bà Takeuchi Momeo và các đại biểu đại diện cho Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam; Giảng viên Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Dược Hải Phòng và đại diện Lãnh đạo Chi cục Dân số - KHHGĐ, bác sĩ khoa lão của bệnh viện đa khoa các tỉnh, cán bộ Trung tâm Y tế/Trung tâm Dân số của 03 tỉnh/thành phố Hải Phòng, Thái Bình và Bắc Ninh.

           Toàn thể khách mời, giảng viên và học viên tham dự lớp tập huấn

            Năm 2020, Tổ chức Y tế thế giới đã biên dịch xong cuốn sổ tay “Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe lồng ghép cho người cao tuổi ở tuyến chăm sóc ban đầu - ICOPE”. Mục đích của cuốn sổ tay là hỗ trợ nhân viên y tế và nhân viên chăm sóc xã hội tại cộng đồng trong việc phát hiện và quản lý sự suy giảm năng lực nội tại, dựa trên tài liệu của WHO: Hướng dẫn về các can thiệp tại cộng đồng để quản lý suy giảm năng lực nội tại và để giải quyết các nhu cầu chăm sóc sức khỏe và xã hội của người cao tuổi một các toàn diện.

            Phát biểu khai mạc lớp tập huấn bà Nguyễn Thị Ngọc Lan cũng đã đề nghị: các đại biểu, học viên tham dự lớp tập huấn cần tích cực, chủ động tham gia xây dựng, thảo luận và cho ý kiến về các nội dung của cuốn ICOPE. Để từ đó các học viên nắm rõ hơn về nội dung cuốn sổ tay ICOPE nhằm giải quyết các nhu cầu chăm sóc sức khỏe và xã hội của người cao tuổi một cách toàn diện cũng như để trở thành lực lượng nòng cốt là giảng viên về hướng dẫn cuốn sổ tay cho các học viên tuyến xã.

            Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được nghe giảng, thảo luận sôi nổi và làm các bài tập thực hành hướng dẫn chăm sóc sức khỏe lồng ghép cho người cao tuổi ở tuyến chăm sóc ban đầu../.

                                    NHƯ QUỲNH