Tin tức

Ra mắt Báo cáo Vị thế Trẻ em gái khu vực Châu Á 2020 – Chỉ số Em gái Lãnh đạo

Sáng ngày 9/10/2020 đã diễn ra phiên họp trực tuyến của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN nhằm ra mắt Báo cáo Vị thế Trẻ em gái Châu Á 2020 – Báo cáo về Chỉ số lãnh đạo của trẻ em gái trong khu vực (The 2020 Asia Girls Report: Introducing Girls’ Leadership Index).