Tin tức - sự kiện Tin tức - sự kiện

 Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến đối tượng người cao tuổi trong xã hội. Hệ thống chính sách về người cao tuổi được ban hành và đang triển khai thực hiện khá đồng bộ.

 Một khi đã xác định rõ vai trò của công tác dân số trong tình hình mới của đời sống xã hội, Đảng ta đã và đang thường xuyên quan tâm đến công tác dân số, coi công tác dân số là một trong những bộ phận quan trọng của chiến lược phát triển toàn diện đất nước;

 Ngày 18/12019, tại Hà Nội, Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế đã tổ chức tổng kết công tác dân số năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2019.

 

Ngày 14-12, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tạo video clip “Có tôi, đôi bạn luôn hạnh phúc” trên mạng năm 2018 với thông điệp xuyên suốt cuộc thi “Lựa chọn và sử dụng đúng các biện pháp tránh thai hiện đại là trách nhiệm của mỗi chúng ta”.

Nhằm cung cấp thông tin, trao đổi, thảo luận về chính sách, pháp luật dân số và lấy ý kiến về dự thảo Luật Dân số, làm cơ sở để hoàn thiện Dự án Luật, Tổng cục DS-KHHGĐ tổ chức Hội thảo thảo chính sách, pháp luật dân số và góp ý hoàn thiện dự án Luật Dân số tại 03 vùng (tại TP. Hồ Chí Minh ngày 07/11/2018, tại Đà Nẵng ngày 13/11/2018 và tại Hà Nội ngày 19-20/11/2018).

Ngày 05/12/2018, Bộ Nội vụ đã có Công văn số 5954/BNV-TCBC gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/217 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII,

 Ngày 26 tháng 11 năm 2010 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2161/QĐ-TTg về việc lấy tháng 12 hàng năm là Tháng hành động Quốc gia về Dân số.

Sáng 29/11, tại Hòa Bình, Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) phối hợp với UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức Lễ mít tinh phát động Tháng Hành động Quốc gia về Dân số và ngày Dân số Việt Nam 26/12.

Nội dung điều tra là các thông tin chung về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình hình lao động - việc làm...
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký Quyết định 772/QĐ-TTg về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 với thời gia thực hiện bắt đầu từ 0 giờ ngày 1/4/2019.

Thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-TW ngày 25-10-2017 của Hội nghị lần thứ VI Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về công tác dân số trong tình hình mới. Đặc biệt để nâng cao hiệu quả công tác dân số trong giai đoạn chuyển trọng tâm chính sách từ dân số - KHHGĐ sang dân số và phát triển trên địa bàn tỉnh. Ngày 05/10/2018, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh đã phối hợp với Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam tổ chức thí điểm lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ dân số cho 62 cộng tác viên Dân số - KHHGĐ các thôn, xóm của huyện Lý Nhân có độ tuổi dưới 55 tuổi.

Tổng số 547 bài viết / 55 trang

Trang: