Tin tức - sự kiện Tin tức - sự kiện

 Luật thanh tra năm 2010 đã giao chức năng thanh tra chuyên ngành ở ngành, lĩnh vực cho các Tổng cục, Cục thuộc Bộ, Chi cục thuộc Sở thực hiện. Đây là nội dung phản ánh sự đổi mới về nhận thức trong tổ chức thực hiện hoạt động thanh tra chuyên ngành. Tổng cục DS-KHHGĐ, Chi cục DS-KHHGĐ các tỉnh, thành phố là một trong những cơ quan được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành.

 Cụ ông 67 tuổi không người thân thích tại Bảo Sơn, Thượng Hải, qua đời tại nhà mà không ai biết, cho tới khi thi thể ông phân hủy.

 Đề án Can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh đang được triển khai trên địa bàn huyện Vũng Liêm. 

 JICA và Ngân hàng Thế giới cùng triển khai chương trình chia sẻ kiến ​​thức nhằm hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách Việt Nam phát triển mô hình chăm sóc người cao tuổi.

 Nửa đầu năm 2019, rất nhiều chỉ tiêu cụ thể trong công tác DS - KHHGĐ nước ta chỉ mới đạt 25-30% kế hoạch năm, điều này đòi hỏi nỗ lực vượt bậc của các cấp để hoàn thành nhiệm vụ.

 Ngày 30/07/2019  tại Hà Nội, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em phối hợp với Cục Trẻ em (Bộ LĐTBXH) tổ chức Buổi họp công bố Báo cáo tuổi thơ toàn cầu 2019 “Thay đổi cuộc sống khi chúng ta đáng sống”. Theo báo cáo này, trẻ em Việt Nam hiện nay có tuổi thơ tốt đẹp hơn rất nhiều so với thế hệ trẻ em của 20 năm trước đây.

Tổng số 571 bài viết / 58 trang

Trang: