Tin tức

Hội thảo Định hướng công tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực dân số và phát triển giai đoạn 2021-2030

Ngày 17/11/2020, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) đã phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức Hội thảo Định hướng công tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực dân số và phát triển giai đoạn 2021-2030. Hội thảo nhằm góp phần thực hiện thành công Kế hoạch “Nâng cao năng lực nghiên cứu về dân số và phát triển đến năm 2030” đã được ban hành tại Quyết định số 314/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28/2/2020.