Tin tức

Định hướng ưu tiên quốc gia về SKSS/SKTD và KHHGĐ giai đoạn sau năm 2015: Phù hợp với văn hóa, tôn trọng quyền con người

Theo GiadinhNet - Số liệu từ các cuộc điều tra về dân số cho thấy, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu ấn tượng trong việc đạt các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ. Độ bao phủ của các dịch vụ chăm sóc SKSS/SKTD,.. bao gồm cả các dịch vụ lồng ghép trong KHHGĐ đã được mở rộng. Tuy nhiên, Việt Nam cũng đang và sẽ phải giải quyết nhiều thách thức trong lĩnh vực này, đặc biệt trong giai đoạn kế tiếp sau năm 2015.