Tin tức

Hội thảo về dân số và phát triển hưởng ứng ngày dân số Việt Nam 26-12

Ngày 24/12/2020 tại Hà Nội, Tổng cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình (DS- KHHGĐ), Bộ Y tế tổ chức Hội thảo về Dân số và phát triển hưởng ứng ngày dân số Việt Nam 26-12