Tin tức

Hội thảo cung cấp thông tin định hướng mới của chương trình dân số Việt Nam

Ngày 11/11 năm 2020, tại Hà Nội, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tổ chức Hội thảo cung cấp thông tin định hướng mới của chương trình Dân số Việt Nam cho các phóng viên báo chí.