Cơ quan ban hành

Chi tiết văn bản

 Quyết định số 792/QĐ-BYT ngày 4/3/2019 vv công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Dân số thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế