Cơ quan ban hành

Chi tiết văn bản

 Công văn 550/TCDS-TTGD vv Hướng dẫn tổ chức hoạt động truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh và hưởng ứng Ngày quốc tế người cao tuổi 01/10