Cơ quan ban hành

Chi tiết văn bản

 Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cần tuyển 09 viên chức vào làm việc tại Trung tâm Tư vấn và Cung ứng dịch vụ