Cơ quan ban hành

Chi tiết văn bản

 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp