Văn bản của Bộ, cơ quan ngang bộ Văn bản của Bộ, cơ quan ngang bộ

  Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

 

5227/QĐ-BYT

07/12/2015

Quy định về hướng dẫn các yêu cầu năng lực đối với cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin ngành y tế

 

5055/QĐ-BYT

27/11/2015

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

 

32/2015/TT-BYT

16/10/2015

Thông tư Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó giám đốc Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

4291/QĐ-BYT

15/10/2015

 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

 

4553/BYT-TCCB

29/6/2015

Công văn đề nghị phối hợp chỉ đạo tổ chức thực hiện KH “Đổi mới phong cách, thái độ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”

 

607/KH-BYT

1/6/2015

Kế hoạch truyền thông triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”

 

07/2015/TT-BYT

20/4/2015

Thông tư quy định chi tiết điều kiện, thủ tục cho phép áp dụng kỹ thuật mới phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh

 

439/BYT-TCDS

21/1/2015

Hướng dẫn thực hiện kế hoạch 2015 Chương trình MTQG Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

 

5452/QĐ-BYT

30/12/2014

Ban hành Quy định sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong văn bản điện tử Bộ Y tế

 

53/2014/TT-BYT

29/12/2014

Thông tư Bộ Y tế hướng dẫn Qui định điều kiện hoạt động y tế trên môi trường mạng

 

5173/QĐ-BYT

15/12/2014

Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001-2008

 

19/2014/TT-BNV

4/12/2014

Thông tư Quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức

 

41/2014/TTLT-BYT-BTC

24/11/2014

Thông tư liên tịch Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế

 

40/2014/TT-BYT

17/11/2014

Thông tư của Bộ Y tế Ban hành danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế

 

37/2014/TT-BYT

17/11/2014

Thông tư của Bộ Y tế hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

 

4489/QĐ-BYT

30/10/2014

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế Ban hành kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của Bộ Y tế năm 2015

 

4159/QĐ-BYT

13/10/2014

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế Ban hành Quy định về đảm bảo an toàn thông tin y tế điện tử tại các đơn vị trong ngành y tế

 

671/TB-BYT

30/6/2014

Thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tại cuộc họp về công tác Dân số - KHHGĐ

 

01/2014/TT-BTTTT

20/2/2014

Thông tư Quy định chi tiết về ưu tiên mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Phụ lục

 

06/2014/TT-TBYT

14/2/2014

Thông tư ban hành danh mục hệ thống chỉ số thống kê cơ bản ngành Y tế

 

381/BYT-TCDS

25/1/2014

Công văn của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện kế hoạch năm 2014 CTMT quốc gia Dân số - KHHGĐ

 

03/2014/TT-BYT

20/1/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế Ban hành danh mục dị tật, bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền để xác định cặp vợ chồng sinh con thứ 3 không vi phạm qui định sinh 1 hoặc 2 con

 

102 - HD/BTGTW

17/1/2014

Công văn của Ban Tuyên giáo hướng dẫn tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 

23/2013/BTTTT

24/12/2013

Thông tư quy định Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 

25/2013/TTLT-BYT-BTC

04/9/2013

Thông tư liên tịch quy định chế độ quản lý tài chính đối với việc thực hiện hoạt động tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai, phòng, chống HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục

 

1699/QĐ-BYT

16/5/2013

Quuyết định về việc quy định phân cấp quản lý đối với Tổng cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình

 

20/2013/TTLT-BTC-BYT

20/2/2013

Qui định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hoá gia đình giai đoạn 2012-2015

 

519/BYT-TCDS

24/1/2013

Hướng dẫn kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số KHHGĐ

 

194/2012/TT-BTC

15/11/2012

Hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước

 

2447/QĐ-BYT

16/7/2012

Ban hành Chương trình cải cách hành chính của Bộ Y tế giai đoạn 2011-2020

 

601/QĐ-BNV

9/7/2012

Quyết định về việc ban hành kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức 2011-2012 theo nguyên tắc cạnh tranh

 

110/2012/TT-BTC

3/7/2012

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 2/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước

 

1612/BYT-KH-TC

22/03/2012

Hướng dẫn một số nội dung về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2012

 

1322/BYT-TCDS

14/3/2012

Hướng dẫn kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia dân số và kế hoạch hóa gia đình

 

01/2012/TTLT-BYT-BTC

19/01/2012

Hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế

 

4669/QĐ-BYT

13/12/2011

Phê duyệt chương trình hành động truyền thông chuyển đổi hành vi về Dân số - KHHGĐ giai đoạn 2011-2015

 

7668/BYT-TCDS

29/11/2011

Công văn số 7668/BYT-TCDS ngày 29/11/2011 của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện Chiến lược DS-SKSS 2011-2020

 

27/2011/TT-BTTTT

4/10/2011

Qui định điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố mạng internet Việt Nam

 

23/2011/TT-BTTTT

11/8/2011

Qui định việc quản lý, vận hành, sử dụng và đảm bảo an toàn thông tin trên mạng Truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đẳng, Nhà nước

 

10/2011/TT-BNV

4/8/2011

Ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức dân số

 

81/QLCS-DPAS

13/7/2011

Đưa thông tin đấu thầu, đấu giá tài sản nhà nước lên Trang thông tin về tài sản nhà nướcKèm theo Công văn 8188/BTC-QLCS.

 

3367/BYT-TCDS

14/6/2011

Công văn hướng dẫn giao kinh phí thực hiện các hoạt động chuyên môn kỹ thuật KHHGĐ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ

 

06/2011/TT-BTTTT

28/2/2011

Thông tư Quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

 

10/2011/TT-BYT

25/2/2011

Thông tư của Bộ Y tế hướng dẫn về biên chế của Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 

678/BYT-K2ĐT

9/2/2011

Công văn của Bộ Y tế về việc chuẩn hóa các nghiên cứu y sinh học với đối tượng nghiên cứu là con người

 

01/2011/TT-BTTTT

4/1/2011

Thông tư  Công bố Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

 

28/2010/TT-BTTTT

13/12/2010

Thông tư Quy định nội dung giám sát thi công dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

 

1012/TB-BYT

10/12/2010

Thông báo: Kết luận của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Bá Thủy tại hội thảo chuyên đề về công tác Dân số - Sức khỏe sinh sản đối với đồng bào dân tộc thiểu số

 

5223/QĐ-BYT

28/12/2010

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thay đổi và kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành y tế

 

25/2010/TT-BTTTT

15/11/2010

Thông tư Quy định việc thu thập, sử dụng, chia sẻ, đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

 

23/2010/TT-BTTTT

25/10/2010

Thông tư Quy định về cung cấp thông tin trên Trang Thông tin điện tử về năng lực quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

 

142/2010/TTLT-BTC-BTTTT

22/9/2010

Thông tư liên tich hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí phát triển công nghiệp công nghệ thông tinPhụ lục

 

21/2010/TT-BTTTT

8/9/2010

Thông tư Quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án

 

12/2010/TT-BTTTT

18/5/2010

Thông tư qui định việc cập nhật thông tin dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng bguoonf vốn ngân sách nhà nước vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về các dự án ứng dụng công nghệ thông tin

 

1191/QĐ-BYT

14/4/2010

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Đề án kiện toàn hệ thống tổ chức công nghệ thông tin trong các đơn vị sự nghiệp ngành y tế giai đoạn từ năm 1010 đến năm 2015

 

220/BYT-TCDS

12/01/2010

Công văn của Bộ Y tế về Hướng dẫn kế hoạch năm 2010 chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ

 

42/2009/TT-BTTTT

30/12/2009

Thông tư quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin sản xuất trong nước bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước

 

41/2009/TT-BTTTT

30/12/2009

Thông tư ban hành danh mục các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước

 

233/2009/TTLT-BTC-BYT

09/12/2009

Thông tư liên tịch Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển giai đoạn 2009-2020

 

3868/QĐ-BYT

12/10/2009

Quyết định bổ nhiệm TS.BS Dương Quốc Trọng - Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ giữ chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ

 

957/QĐ-BXD

29/9/2009

Quyết định của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình

 

2794/QĐ-BYT

4/8/2009

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thay đổi và kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai  ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành y tế

 

26/2009/TT-BTTTT

31/7/2009

Thông tư qui định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang htoong tin điện tử của cơ quan nhà nước

 

2374/QĐ-BYT

02/07/2009

Quyết định của Bộ Y tế về việc quy định phân cấp quản lý đối với Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

 

07 /2009/TT-BYT

30/06/2009

Thông tư của Bô Y tế về Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Dân số"

 

3121/BYT-BMTE

21/05/2009

Công văn  của Bộ Y tế về Nghiêm cấm lạm dụng kỹ thuật cao để lựa chọn giới tính khi sinh

 

2179/X11(X12)

07/05/2009

Kế hoạch của Bộ Công an về Thực hiện Kết luận số 44-KL/TW của Bộ Chính trị về kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Chính trị Khóa IX về "Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số -  kế hoạch hóa gia đình"

 

3-HDLT/BTGTW-BCSĐBYT

13/05/2009

Hướng dẫn liên tịch của Ban Tuyên giáo TW và Ban cán sự Đảng bộ Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện Kết luận số 43-KL/TW và Kết luận số 44-KL/TW ngày 1 tháng 4 năm 2009 của Bộ Chính trị

 

2170/CĐ-BYT

16/04/2009

Công điện của Bộ Y tế gửi Sở Y tế các tỉnh/thành phố và Chi cục DS-KHHGĐ các tỉnh/thành phố.

 

136/TB-BYT

04/03/2009

Thông báo của Bộ Y tế thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu tại Hội nghị ứng dung Công nghệ thông tin ngành Y tế lần thứ V.

 

02/CT0-BYT

25/2/2009

Chỉ thị của Bộ Y tế về việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong ngành Y tế

 

02/2009/TT-BTTTT

9/2/2009

Thông tư bãi bổ văn bản qui phạm pháp luật

 

281/VPCP-TCCV

12/01/2009

Công văn của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp tục kiện toàn, ổn định và hoạt động của ngành dân số, kế hoạch hoá gia đình tại các địa phương

 

59/2008/QĐ-BTTTT

31/12/2008

Quyết định Ban hành Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụngvề chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

 

8809/BYT-TCDS

26/12/2008

Công văn số của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn Kế hoạch năm 2009 chương trình mục tiêu quốc gia Dân số - Kế hoạch hoá gia đình Phụ lục)

 

3364/TT-BTTTT-ƯDCNTT

17/10/2008

Thông tư hướng dẫn xác định giá trị phần mềm

 

09/QĐ-BCĐTW

10/10/2008

Quyết định của Trưởng ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở TW về việc ban hành Phương án Tổng điều tra và nhà ở 1/4/2009

 

6824/BYT-TCDS

03/10/2008

Công văn của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc điều chỉnh hoạt động và kinh phí Chương trình mục tiêu DS-KHHGĐ năm 2008

 

43/TTLT-BTC-BTTTT

26/5/2008

Thông tư hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí chi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước

 

05/2008/TT-BYT

14/05/2008

Thông tư của Bộ Y tế về hướng dẫn chức năng nhiệm vụ và cơ cấu, tổ chức bộ máy dân số - kế hoạch hoá gia đình ở địa phương

 

2704/VPCP-KGVX

29/04/2008

Công văn của Văn phòng Chính phủ về một số vấn đề về công tác dân số

 

2694/VPCP-KGVX

28/04/2008

Công văn của Văn phòng Chính phủ về việc ổn định tổ chức và tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số

 

32/2008/TTLT-BTC-BYT

17/04/2008

Thông tư liên tịch của Bộ Y tế và Bộ Tài chính về Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hoá gia đình giai đoạn 2006-2010

 

 

 

Chiến lược Truyền thông - Giáo dục chuyển đổi hành vi về dân số, skss/khhgđ 2001-2005

 

 

 

Chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam; giai đoạn 2005-2010

 

 

22/12/2000

Chiến lược Dân số Việt Nam 2001- 2010

 

02 /2006/TTLT-DSGĐTE-BYT

26/12/2006

Thông tư liên tịchcủa Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em và Bộ Nội vụ Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ sức khoẻ sinh sản/kế hoạch hoá gia đình đến vùng đông dân, vùng có mức sinh cao và vùng khó khăn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên kết