6 sự kiện nổi bật của ngành Dân số năm 2020

6 sự kiện nổi bật của ngành Dân số năm 2020

Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Nghị Quyết “Quy định một số chính sách hỗ trợ công tác Dân số và phát triển giai đoạn 2021-2025”

Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Nghị Quyết “Quy định một số chính sách hỗ trợ...

Hội thảo phổ biến, giáo dục các quy định của pháp luật về chính sách Dân số

Nối tiếp các sự kiện hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt...

 

Ngày 11-7
05/01/2016   756382

Ngày hội giảm SRB
05/01/2016   502167

Trao giải Con gái thật tuyệt
31/12/2015   729159

HIVAIDS
28/12/2015   485874