Nặng nề tư tưởng phải đẻ con trai để thừa kế đất hương hỏa dẫn tới tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh

Mặc dù pháp luật đã quy định hết sức rõ ràng về quyền bình đẳng giữa nam nữ trong việc...

Hội thảo Định hướng công tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực dân số và phát triển giai đoạn 2021-2030

Ngày 17/11/2020, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) đã phối hợp với...

Hội thảo Quốc tế về Tăng cường Hợp tác giữa các bên nhằm Thúc đẩy Già hóa năng động và Sức khỏe Tâm thần trong khu vực ASEAN

Trong hai ngày 18 và 19 tháng 11 năm 2020, tại Hà Nội Bộ Y tế tổ chức với sự phối hợp...

Hội thảo cung cấp thông tin định hướng mới của chương trình dân số Việt Nam

Ngày 11/11 năm 2020, tại Hà Nội, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tổ...

Tọa đàm Cung cấp thông tin về mất cân bằng giới tính tại Vĩnh Phúc

Ngày 6 tháng 11 năm 2020, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), Bộ Y tế...

 

Ngày 11-7
05/01/2016   522889

Ngày hội giảm SRB
05/01/2016   349753

Trao giải Con gái thật tuyệt
31/12/2015   497723

HIVAIDS
28/12/2015   334473