Tin hoạt động

Hội thảo Tổng kết 05 năm thực hiện chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số

Ngày 04/12/2020, Bộ Y tế đã tổ chức hội thảo Tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ nghèo là dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số.