Số 1 - 2018

HỘI THẢO TRIỂN KHAI DỰ ÁN HỖ TRỢ DỰ PHÒNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI CAO TUỔI

Ngày 12/4/2018, tại Trụ sở Tổng cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) đã diễn ra Hội thảo triển khai Dự án hỗ trợ dự phòng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi do tổ chức JICA Nhật Bản tài trợ.
 • HỘI THẢO QUYỀN CỦA NGƯỜI CAO TUỔI TRONG PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM

  Ngày 23/3/2018, Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Hội thảo “Quyền của người cao tuổi trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam” nhằm khảo sát, phân tích, đánh giá về các chuẩn mực về quyền của người cao tuổi (NCT) trong pháp luật quốc tế, khu vực và pháp luật quốc gia. Bên cạnh đó, hội thảo cũng nghiên cứu, trao đổi về thực trạng, xu hướng bảo quyền của NCT ở một số nước trên thế giới và ở Việt Nam.
 • DỰ ÁN HỖ TRỢ DỰ PHÒNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI CAO TUỔI

  Mục tiêu Dự án: Tăng cường năng lực cho cán bộ quản lý trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi (NCT) thông qua triển khai bền vững chương trình dự phòng chăm sóc sức khỏe tại địa bàn thí điểm theo kinh nghiệm của Nhật Bản.
 • BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG BỐI CẢNH ĐẢM BẢO AN NINH CON NGƯỜI: THỰC TRẠNG VÀ GỢI Ý GIẢI PHÁP

  Sự nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong hoạt động đảm bảo bình đẳng giới đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần tạo cơ hội cho sự phát triển của phụ nữ và nam giới. Tuy nhiên, tình trạng bất bình đẳng giới ở một số lĩnh vực, ở cộng đồng các dân tộc vẫn còn chưa giải quyết thỏa đáng, trong đó có tình trạng bất bình đẳng giới trong cộng đồng tộc thiểu số.
 • ĐỀ ÁN CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI CAO TUỔI GIAI ĐOẠN 2017-2025

  (ban hành theo Quyết định số 7618/QĐ- BYT ngày 30/12/2016 về việc phê duyệt đề án chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi giai đoạn 2017-2025)
 • VẤN ĐỀ GIÀ HÓA, QUYỀN CỦA NGƯỜI CAO TUỔI VÀ CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ 2030 VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

  Vấn đề già hóa và người cao tuổi Người cao tuổi (NCT) trong năm 2015 chiếm khoảng 12,3% dân số thế giới với 901 triệu người và sẽ tăng lên hơn 2 tỷ người, chiếm 22% dân số thế giới vào năm 2050. Trung bình cứ một giây lại có 2 người bước vào tuổi 60, tức là mỗi năm thế giới có thêm khoảng 58 triệu NCT.
 • NHỮNG RÀO CẢN TRONG TIẾP CẬN CÁC DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE BÀ MẸ VÀ KẾ HOẠCH HÓA CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM

  Nghiên cứu này được thực hiện ở 6 tỉnh ở Tây Nguyên và vùng Trung du và Miền núi phía bắc Việt Nam do Bộ Y tế phối hợp với UNFPA nhằm tìm hiểu sâu về các hành vi tìm kiếm các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và các thực hành sinh đẻ cũng như đánh giá các dịch vụ y tế hiện nay đang đáp ứng nhu cầu và mong đợi của phụ nữ các Dân tộc thiểu số (DTTS) ở mức độ nào.
 • BÁO CÁO HỘ SINH VIỆT NAM 2016

  Đây là báo cáo quốc gia về hộ sinh đầu tiên được xây dựng nhằm rà soát các xu hướng gần đây và đánh giá thực trạng hiện nay của công tác hộ sinh ở Việt Nam nhằm giúp Bộ Y tế phát triển Tầm nhìn 2030 để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững về sức khỏe sinh sản, làm mẹ an toàn và chăm sóc sơ sinh. Báo cáo này cũng góp phần vào việc thực hiện Chiến lược Dân số - Sức khỏe sinh sản hiện nay, đồng thời cung cấp thông tin và nền tảng để xây dựng chiến lược cho giai đoạn tiếp theo.