Số 6 - 2018

KINH TẾ XANH TẠO 24 TRIỆU VIỆC LÀM MỚI

Theo một báo cáo mới đây của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), đến năm 2030, 24 triệu việc làm mới sẽ được tạo ra trên toàn cầu nếu có những chính sách phù hợp thúc đẩy một nền kinh tế xanh hơn được thực hiện.
 • CÓ BAO NHIÊU NGƯỜI ĐÃ TỪNG SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT?

  Theo ước tính của Văn phòng Tham khảo Dân số Hoa Kỳ (PRB), kể từ khi người Homo sapiens (gần giống con người hiện nay) lần đầu tiên đi bằng hai chân khoảng 50.000 năm trước đến nay đã có hơn 108 tỷ người đã được sinh ra. Như vậy, dân số toàn cầu hiện tại (khoảng 7,5 tỷ người vào giữa năm 2017) chiếm 7% tổng số người đã từng sống trên trái đất. Đến năm 2050, sẽ có khoảng 113 tỷ người sống trên trái đất.
 • HỘI NGHỊ BỘ TRƯỞNG PHỤ NỮ ASEAN LẦN THỨ 3: AN SINH XÃ HỘI ĐỐI VỚI PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM GÁI, HƯỚNG TỚI TẦM NHÌN ASEAN 2025

  Trong các ngày 18-25/10/2018, Hội nghị Bộ trưởng Phụ nữ ASEAN (AMMW) lần thứ 3 được tổ chức tại Hà Nội và Ninh Bình với chủ đề “An sinh xã hội đối với phụ nữ và trẻ em gái, hướng tới Tầm nhìn ASEAN 2025”. Hai hội nghị trước diễn ra tại Viêng Chăn, Lào (2012) và với chủ đề “Lồng ghép giới và quan hệ đối tác của phụ nữ trong môi trường bền vững”; tại Manila, Philippines (2015). Hội nghị tập trung bàn thảo các nội dung như: bảo đảm tiếp cận việc làm bình đẳng cho lao động nữ; các chính sách tiếp cận bình đẳng về giáo dục và đào tạo nghề cho phụ nữ; các chính sách, giải pháp giảm nghèo gắn với tạo việc làm, sinh kế cho phụ nữ nghèo;
 • VAI TRÒ CỦA NGƯỜI CAO TUỔI TRONG GIA ĐÌNH Ở VÙNG VEN ĐÔ HÀ NỘI

  Đặt vấn đề Người cao tuổi (NCT) là một nhóm xã hội, một bộ phận cấu thành của cơ cấu xã hội. Mặc dù được coi là nhóm hết tuổi lao động, song trên thực tế nhiều NCT vẫn tiếp tục tham gia vào các công việc trong gia đình cũng như ngoài xã hội và là nguồn lực hỗ trợ quan trọng đối với con cháu.
 • CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM

  Chất lượng cuộc sống của người cao tuổi ở Việt Nam Nghiên cứu về chất lượng cuộc sống (CLCS) của người cao tuổi (NCT) Việt Nam ở bốn khía cạnh đều đạt điểm mức trung bình theo thang điểm của Tổ chức Y tế Thế giới (0-100 điểm). Trong đó, điểm trung bình về lĩnh vực xã hội là cao nhất (62,1 ± 11,2 điểm), sức khỏe thể chất có điểm trung bình thấp nhất (50,1 ± 10,1 điểm). NCT nữ có chất lượng cuộc sống kém hơn so với NCT nam. Người cao tuổi sống độc thân có chất lượng cuộc sống kém hơn NCT sống cùng gia đình. Nghiên cứu cũng cho thấy các can thiệp nâng cao chất lượng cuộc sống cho NCT cần ưu tiên nữ giới, nhất là phụ nữ cô đơn, không nơi nương tựa khi tuổi già, ốm đau. Ở nhóm NCT có nguồn thu nhập ổn định từ lương hưu, trợ cấp hoặc từ công việc ổn định có CLCS về tâm lý cao hơn các nhóm NCT khác.
 • SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TRONG BẢO VỆ RỪNG Ở LÀO CAI

  Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững là một trong 3 Chương trình phát triển của Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2020 hiện đang được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh thực hiện nhằm mục tiêu quản lý, phát triển và sử dụng rừng bền vững, có hiệu quả, đáp ứng cơ bản nhu cầu lâm sản cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội. Chiến lược này đã tập trung vào 5 chương trình chính: Quản lý và phát triển rừng bền vững; Bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và các dịch vụ môi trường; Chế biến và thương mại gỗ, lâm sản; Nghiên cứu, giáo dục, đào tạo và khuyến lâm; Đổi mới chính sách, thể chế, lập kế hoạch và giám sát ngành.
 • NGUỒN NHÂN LỰC VỚI CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 Ở VIỆT NAM

  Cũng như nhiều nước đang phát triển khác, Việt Nam đang bước vào cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0). Trong thời gian gần đây, CMCN 4.0 được đề cập nhiều. Bản chất của CMCN 4.0 là sản xuất thông minh nhờ vào tiến bộ của công nghệ số trong hai thế giới kết nối với nhau trong đó ta đang và sẽ sống: Thế giới các thực thể và thế giới các phiên bản số của các thực thể (thế giới số).
 • DÂN SỐ VỚI PHÁT TRIỂN- NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

  Việt Nam xác định, phát triển bền vững là mục tiêu chiến lược của quốc gia. Để đạt được mục tiêu này, trọng tâm của chính sách dân số cần phải thay đổi thích ứng với bối cảnh phát triển mới, như nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển việc làm có giá trị cao để tận dụng cơ cấu “dân số vàng”; phát triển hệ thống giáo dục và y tế phù hợp với cơ cấu dân số thay đổi mạnh mẽ; dân số già và an sinh xã hội; mất cân bằng giới tính khi sinh và hệ lụy; di dân và chất lượng cuộc sống... Nói cách khác, yếu tố dân số cần phải được giải quyết trong mối quan hệ chặt chẽ với phát triển bền vững, vì dân số vừa là động lực tạo ra phát triển, vừa là đối tượng thụ hưởng sự phát triển để kiến tạo xã hội phát triển ở trình độ cao hơn. Việc chuyển đổi trọng tâm của chính sách dân số, từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển đã được triển khai thực hiện trong thời gian qua và thu được thành quả đáng ghi nhận, tuy nhiên cần tiếp tục đẩy mạnh trên các khía cạnh chủ yếu sau đây: